نواحی و مناطق قالی بافی

شرحی بر فرش فارس!(بخش چهاردهم)

ایلات خسمه:در منطقة فارس علاوه بر ایل بزرگ قشقایی ایلات دیگری هستند که به نام ایلات خمسه معروفند این ایلات بوسیلة حکومت قارجایه برای مقابله با ایل قشقایی تأسیس شده است.

ناصرالدین شاه که از قدرت ایل قشقایی وحشت داشت برای خنثی کردن قدرت آن دستور داد ایلات مختلف قشقایی که به صورت پراکنده به سر می‌برند با هم اتحادیه‌ای تشکیل دهند این اتحادیه به نام ایلات خسمه تشکیل شد که از حکومت مرکزی تقویت می‌شدند و در مواقع لزوم از نیروی آنان استفاده می‌شد تشکیل ایلات خسمه به تدریج موجب ضعف و تجزیه ایل قشقایی گردید که به تدریج گروههای زیادی از آن‌ها جدا شدند و به ایلات دیگر پیوستند، بعد‌ها ایلات خمسه هم آن انسجام و همبستگی سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده است .
موقعیت جغرافیایی:
ایلات خمسه در حدود از مشرق و جنوب شرقی در سرزمین فارس به سر می‌برند و مناطقی که به هنگام کوچ از آن‌ها می‌گذرند عبارتند از: دارابگرد، ‌ محل سبعه، سرچاهان، جویم و بیدشهر.
طایفه‌ها و تیره‌ها:
ایلات خمسه در واقع ۵ ایلند. این ۵ ایل عبارتند از: ایل‌های ترک زبان «اینانلو»، «بهارلو»، ‌ «نفر»، ‌ ایل عرب زبان «عرب» و ایل «باصری» که به زبان فارسی سخن می‌گویند. نام خمسه نیز از تعداد این ایلات گرفته شده است زیرا خمسه در عربی به معنای ۵ است.

باتشکر از سمانه محسنی

 

منبع :