کلکسیون فرش

قالیچه کرد قوچان

اوایل قرن بیستم میلادی ، اندازه 179 * 265 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :