در حاشیه

از تبلیغ و ترویج فرش تا تشکیل کارگروههای تخصصی قالی در شبکه های اجتماعی !

اگر تا یکی دو دهه قبل ترویج فرش فقط از طریق رادیو ،تلویزیون و مطبوعات یا بصورت محیطی انجام میگردید و اگر تا همین یکی دو سال قبل این امر از طریق سایتها و وبلاگهای تخصصی فرش انجام میگردید امروز به مدد شبکه های اجتماعی برای عاشقان فرش این فرصت فراهم شده است که علاوه بر تبلیغ و ترویج و ارایه آموزشهای تخصصی فرش اقدام به ایجاد هسته ها و کارگروه های تخصصی در زمینه ها و رسته های مختلف فرش نمایند.

در خصوص مسایل مختلف فرش با همدیگر تبادل داشته باشند وبحثهای فرش در شبکه های مختلف اجتماعی از اعم از وایبر و واتس آپ و تلگرام و... بسیار گرم باشد.
امروزه تنوع و فراوانی کارگروهای تخصصی فرش به حدی زیاد شده که تقریبا در تمامی رشتها و مشاغل فرش به اندازه کافی کارگروهای تخصصی وجود دارد و افراد میتوانند نقطه نظرات خود را به شور و مشورت بگذارند .
سلسله بحثهای تخصصی فرش در فضای مجازی محدود به روشنفکران یا قشر خاصی از فرش نیست و تقریبا از تمامی رسته های شغلی فرش در این کار گروهها هستند.
شکل عمده برخی کارگروه های تخصصی در فضای مجازی آن است که برخی عزیزان هنوز بطور کامل با نحوه استفاده صحیح و بالاخص در اظهار نظر بر مبنای مستندات و دلایل کافی یا به دیگر سخن مباحثه علمی آشنا نشده در مواردی باعث رنجش سایر اعضای گروه فراهم می گردد اما در مجموع ورود فرش و مسائل و مشکلات آن و بالاخص معرفی فرش از طریق شبکه های اجتماعی مفید بوده است.
به نظر میرسد خروجی سلسسله مباحث آموزشی ترویجی و تبلیغی بسیار بیشتر از بسیاری کارگاههای آموزشی است که با هزینه های بسیار بالا و استقبال کم جامعه فرش برگزار میگردد بطوریکه اگر همین مقدار تبلیغ و ترویج را میخواستیم از طریق سایر رسانه ها انجام دهیم باید هزینه سنگینی پرداخت می شدَ.
دانش آموختگان فرش،تجار فرش،اهالی فرش در استانهای مختلف تا پاسی از شب در خصوص راههای کمک به هنر قالی با همدیگر مشورت نموده و اطلاعات تخصصی هم را کامل می نمایند.

عبدالله احراری

منبع :