اخبار فرش

برنامه‌های عملیاتی خوشه فرش دستباف زنجان امسال اجرایی می‌شود

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در خوشه فرش دستبافت استان زنجان گفت: برنامه‌های عملیاتی خوشه فرش امسال اجرایی می‌شود.

ناصر صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: با هدف شناسایی مشکلات فرش دستبافت زنجان خوشه فرش دستبافت زنجان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه شناخت حلقه‌های مفقوده از زنجیره تولید تا فروش یکی از اهداف ایجاد خوشه فرش در استان زنجان است، تصریح کرد: شناسایی مشکلات و تقویت فعالیت فعالان این عرصه از جمله تولید کنندگان، عرضه کنندگان مواد اولیه و بافندگان یکی از اهدافی است که خوشه فرش دستبافت به دنبال تحقق آن است.

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: در این راستا در سال گذشته مطالعات شناختی خوشه فرش دستبافت انجام شده و عامل خوشه فرش دستبافت در یک مزایده تعیین شده است.

وی تقویت اشتغال موجود در حوزه فرش و توسعه فعالیت در زمینه فرش دستبافت را یکی دیگر از اهداف ایجاد خوشه فرش دانست و خاطرنشان کرد: انجام فعالیت‌های فوق در نهایت سبب تقویت بازار تولیدات فرش دستبافت استان شده و اشتغالزایی را به همراه دارد.

صیدی ابراز کرد: برنامه سند خوشه فرش تدوین شده و در شورای راهبری خوشه فرش به تصویب رسیده است.

وی اجرای طرح خوشه فرش را سه ساله دانست و عنوان کرد: امسال سال نخست فاز اجرایی طرح خوشه فرش دستبافت با برنامه‌های مختلفی عملیاتی می‌شود که از جمله این برنامه‌ها حضور در نمایشگاه‌های مختلف برای معرفی فرش دستبافت زنجان است.

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان بیان کرد: از دیگر برنامه‌های امسال در خوشه فرش دستبافت برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشار نشریه داخلی فرش توسط عامل خوشه فرش دستبافت است.

وی با بیان اینکه اقدمات انجام شده هم راستا با برنامه‌های شرکت ملی فرش انجام می‌شود، افزود: امیدواریم اجرای این طرح سبب رونق فعالیت فرش بافی در استان شده و نتایج آن رونق صادرات فرش دستبافت زنجان را به دنبال داشته باشد.

صیدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 700 میلیون ریال در این باره هزینه شده و در 3 سال عملیاتی می‌شود که امسال نیز اعتباراتی در این باره تخصیص یافته است.

وی یکی از نتایج اجرای طرح خوشه فرش دستبافت را برند‌سازی فرش دستبافت دانست و تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح نقشه‌های بومی فرش دستبافت استان شناسایی و شناسنامه‌دار می‌شوند که اقدامی برای برندسازی و توسعه صادرات فرش به نام زنجان است.

خبرگزاری تسنیم

منبع :