در حاشیه

حضور گروهی از دانشجویان فرش مرکز آموزش بازرگانی مشهد در هنرسرای فرش بیدرنگ

گزارش تصویری

 

باتشکر از خانم پورجعفرآبادی

منبع :