در حاشیه

چگونه نظارت کنیم تا فرش خوبی بافته شود؟(1)

بازرسی و کنترل در تولید محصول نقش اساسی و کلیدی دارد، در واقع در بازرسی و نظارت ایده های پیش بینی شده با واقعیات عرصه عمل مقایسه شده و میزان انحراف از معیار مشخص شده و دلایل این انحراف برسی میگردد.


ناظر فنی فرش به عنوان کسی که مسولیت تولید محصول به عهده وی است باید در مرحله نخست پیش بینی لازم را برای جلوگیری از هرگونه مشکلی قبل از شروع بافت نماید .
این اقدامات شامل انتخاب بافنده و آموزش وی ، اطمینان خاطر از توان بافنده نسبت به بافت طرح مشخص شده، کنترل دار و ابزار و مواد اولیه از نظر کیفیت و تناسب آن با فرش ، برسی دقیق محل کارگاه ،تفهیم بافنده نسبت به برنامه زمان بندی کار و تحویل به موقع کالا می باشد.
ناظر فنی فرش اگر قبل از شروع به کار بافنده وظایف خود را دقیق انجام دهد بافنده در طول مدت بافت دچار مشکلات عمده ای نمی شود سوالات اساسی هر ناظر فنی در مرحله قبل از بافت و چله دوانی به شرح زیر است :
۱- کنترل نقشه ، تعداد خفت ،تعداد رج ،ابعاد ،تعداد رنگُ و کیفیت نقشه از نظر خوانا بودن برای بافنده .
۲- کنترل مواد اولیه .آیا مواد اولیه به اندازه کافی تهیه شده ؟آیا خامه قالی شسته شده است ؟ آیا رنگهای خامه با رنگهای نقشه تطبیق داده شده ؟ آیا ضخامت و ظرافت خامه ها یکنواخت است ؟ کنترل نخهای چله (تار و ارقاچ یا القاچ) از نظر کیفیت و نداشتن الیاف منصوعی
۳-کنترل دار و ابزار : آیا اندازه دار قالی با اندازه ای است که بتوان نقشه مورد نظر را بافت تطابق دارد ؟
آیا دار قالی دقیق و اصولی نصب شده است ؟
آیا دار قالی استحگام کافی دارد ؟
ابزار قالی بافی بالاخص دفه و قلاب مناسب هستند ؟
آیا کارگاه شرایط لازم از نظر بهداشت حرفه ای دارد ؟

۴- کنترل بافنده : آیا بافنده توان بافت نقشه مورد نظر را دارد ؟ قرار داد کتبی با بافنده منعقد شده است؟
ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :