نقوش و طرح های فرش

بررسی و شناخت طرح و نقش گلیم های خراسان (3)

پلاس شیروان


نوع بافت:پیچ بافت
مواد اولیه: چله پنبه ، پود پشم
نقوش: هندسی و حیوانی و اسطوره ای
رنگ: نارنجی، سبز،مشکی،آبی، سفید، قرمز، زرد، طوسی، قهوهای
ابعاد: 1×5/2
آنالیز نقوش:

نویسندگان:
زهرا شوندی
فاطمه مهرداد

منبع :