اخبار فرش

راه اندازی 2 کارگاه بافندگی برای کمک به عتبات عاليات درسربيشه

کارگاه حوله بافی برای کمک به بازسازی عتبات عالیات در سربیشه خراسان جنوبی راه اندازی شد .


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سربیشه گفت:در این کارگاهها روزانه 8 متر مربع حوله سنتی بافته می شود.
آقای شفیعی افزود : تا پایان امسال 4 کارگاه حوله بافی دیگر هم برای کمک به بازسازی عتبات عالیات راه اندازی می شود .
وی گفت: همچنین دو تخته فرش 9 مترمربعی نیز همزمان با بهره برداری از کارگاههای حوله بافی در شهر سربیشه برای کمک به بازسازی عتبات عالیات اهداء شد .
مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان سربیشه ارزش این فرشها را 18 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این دو تخته فرش در مدت 5 ماه با همکاری 60 نفر بافته شد .
هم اکنون 2هزار بافنده در 46کارگاه قالی بافی شهرستان سربیشه برای کمک به بازسازی عتبات عالیات فرش می بافند .
واحد مرکزی خبر

منبع :