نقوش و طرح های فرش

بررسی و شناخت طرح و نقش گلیم های خراسان (4)

پلاس شیروان


نوع بافت: پیچ بافت
مواد اولیه:چله پنبه، پود پشم
نقوش: هندسی، گیاهی، اسطوره ای
رنگ:نارنجی ،قرمز،آبی،زردکرم،سفید،مشکی،سبز،طوسی
ابعاد: 1×5/2
آنالیز نقوش:

 

نویسندگان:
زهرا شوندی
فاطمه مهرداد

 

منبع :