نمایشگاه ها و همایش ها

دیدار صمیمی دکتر کارگر با دانش آموختگان فرش خراسان

دومین جلسه گروه دانش آموختگان فرش خراسان با حضور قریب به 80 نفر از دانش آموختگان عصر روز سه شنبه 29 اردیبهشت برگزار شد.

در این جلسه که با هدف دیدار با دکتر کارگر سرپرست مرکز ملی فرش ایران و ارائه نقطه نظرات دانش آموختگان به جناب دکتر کارگر و استماع نقطه نظرات ایشان برگزار گردید. ابتدا تنی چند از دانش آموختگان استان به ارائه نقطه نظرات خود را در خصوص ضرورتهای فرش ایران منجمله بازاریابی دقیق، بیمه اجتماعی، ضرورت توجه بیشتر به دانش آموختگان پرداخته که در مورد هر یک دکتر کارگر توضیحات قانع کننده ای داده و در عین حال رهنمودهایی به جمع، بخصوص در زمینه ضرورت فعالیت دانش آموختگان در قالب یک تشکل فراگیر و رسمی ارائه شد .

دکتر کارگر به فعالیت های انجام شده در خصوص واگذاری غرفه رایگان به دانش آموختگان در نمایشگاه مشهد اشاره نمود و قول داد که در نمایشگاه تهران نیز همکاری لازم در این زمینه بعمل خواهد آمد. در این دیدار گروهی از اساتید و هنرمندان فرش استان منجمله جناب آقای رزاقی نگارگر برجسته استان و... حضور داشتند. از نظرسنجی حاضرین در جلسه اینگونه برمیاید که دانش آموختگان از برگزاری جلسه مشترک با دکتر کارگر رضایت مطلوبی دارند.

منبع :