اخبار فرش

جشنواره مسابقه طراحی فرش اردبیل برگزار می‌شود

دبیرکل اتاق اردبیل در جلسه هم اندیشی و همفکری مسابقه طراحی فرش اردبیل از برپایی جشنواره مسابقه طراحی فرش اردبیل با هدف غنی‌سازی گنجینه نقوش فرش دستبافت اردبیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق اردبیل، «حسین وثوقی‌ایرانی» گفت:«برگزاری مسابقه طراحی فرش اردبیل ضروری است تا حوزه فرش دستبافت اردبیل از رکود خارج شود، زیرا متأسفانه فرش اردبیل فراموش شده است و ترغیب و تشویق بافندگان فرش دستبافت اردبیل مهم است.»
وی تصریح کرد: «طرح‌های فرش اردبیل بازارپسند است، اما متأسفانه به علت رکود در ارائه طرح نتواسته است رونق بگیرد، بنابراین برنامه‌ریزی در تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات فرش اردبیل را مهم است و باید نگاه دقیق و عمیق به فرش اردبیل داشته باشیم.»
دبیرکل اتاق اردبیل اضافه کرد: «شناساندن فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهانی موجب می‌شود تجارت فرش اردبیل به بازارها و ویترین تعدادی از کشورها محدود نشده و توسعه یابد.»
وی ادامه داد: «فرش دستبافت نقطه تلاقی اقتصاد و هنر بوده و لازم است با تلاش فعالان این عرصه برنامه‌ای برای احیای فرش دستباف اردبیل برای حضور در بازارهای جهانی تدوین و اجرایی شود، به همین جهت ارائه پژوهش و آموزش‌های مرتبط در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.»

اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران

منبع :