اخبار فرش

دوره آموزش قالیبافی در شهرستان اشتهارد برگزار شد

این دوره آموزشی درراستای اشتغالهای مولد و خانگی و با هدف آموزش به قالی بافی برگزار شده بود.


گروه استانی «تيتريک»؛به نقل از اشته نیوز ،مهدی زارع کار رئیس اداره صنعت معدن، تجارت شهرستان اشتهارد ضمن اشاره به برگزاری این دوره آموزشی توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان به منظور اشتغالزایی مؤثر قالی بافی افزود: این دوره آموزشی ، چندمین دوره ای است که طی یکسال اخیردر سطح شهرستان اشتهارد برگزار گردیده است.

 

رئیس اداره صنعت معدن ، تجارت شهرستان اشتهارد اذعان داشت: این دوره آموزشی برای ۸۰ نفراز فرش بافان شهرستان اشتهارد مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط مرکزملی فرش ایران و بدون هزینه به مدت ۲۰ روز برگزارشد.

تیتریک

منبع :