اخبار فرش

فراخوان چهارمين همايش علمی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران

چهارمين همايش دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران پس از دو دهه دانشگاهی شدن رشته فرش به ميزبانی دانشگاه بيرجند مهرماه 1394 برگزار خواهد شد.

رشته فرش در مقاطع کاردانی، کارشناسی و اخيراً کارشناسی ارشد در اين مدت دانشجو و دانش آموختگانی را تربيت کرده که لازم و ضروری است در قالب يک رويداد فرهنگی، هنری و علمی دستاوردهای آنها نمايان شود تا ضمن معرفی بهترين‌ها در يک فضای رقابتی دانشجويان، دانش آموختگان و مسئولين امر به بيان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهای پيش رو رشته فرش بپردازند؛ تا با هم فکری راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات انديشيده شود.از همين رو انجمن علمی فرش ايران به همراه ساير نهادهای حمايتی چهارمين همايش سراسری دانشجويان و دانش آموختگان فرش را با شرايط و اهداف زير در تاريخ شانزدهم و هفدهم مهرماه 1394 برگزار خواهد کرد.

شرايط و مقررات عمومی همايش

شرکت در همايش برای همه دانشجويان و دانش آموختگان فرش با هرگرايش و در هر مقطع و هر دانشگاه وموسسه آموزش عالی رسمی (دولتی وغيردولتی) آزاد است.  همچنين ساير دانشجويانی که تنها يک مقطع تحصيلی آن‌ها – کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد- فرش بوده و ساير مقاطع غير مرتبط باشد مجاز به شرکت در همايش هستند.

دبيرخانه همايش مجاز است از آثار رسيده در همه بخش‌ها با ذکر نام صاحب اثر استفاده کند. پس از راهيابی اثر به همايش، امکان خارج کردن آن از برنامه همايش وجود ندارد .آثاری که فاقد مشخصات کامل پديدآورنده و اثر باشند، در داوری پذيرفته نخواهند شد (درج مشخصات پديد آورنده و اثر بايد مطابق فرم شماره يک و دو و بسته به نوع اثر باشد).

آثار دريافت شده پس از پايان همايش آماده بازگشت به  صاحبان اثر می شود وعدم مراجعه جهت دريافت آثار ظرف مدت يک ماه، به منزله انصراف از دريافت اثر خواهد بود و دبيرخانه همايش نسبت به آن آثار مسئوليتی را نمی‌پذيرد.

دبيرخانه همايش ضمن اعتقاد به ارزش آثار و به کاربردن نهايت دقت و تلاش در حفظ و نگهداری آنها، هيچگونه مسئوليتی در برابر آسيب ديدگی احتمالی و خسارت ناشی از ارسال نامطلوب، مشکلات پستی و حوادث غيرمترقبه ندارد.

ارسال اثر و شرکت در همايش به منزله قبول همه شرايط تعيين شده و نيز اعلام مالکيت معنوی اثر است.

اهداف همايش

  • ايجاد فضای مناسب برای دستاوردهای علمی و هنری دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف
  • معرفی جلوه های زيبای هنر فرش دستباف در قالب نمونه آثار هنری دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور
  • ايجاد زمينه برای تبادل اطلاعات علمی و هنری و نيز انتقال يافته های جديد به دانشجويان و دانش آموختگان
  • زمينه سازی برای بررسی وانتقال مسائل و مشکلات دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور به دستگاه های ذيربط

محورهای رقابتی همايش

  الف- بخش علمی

     مقاله: شرکت کنندگان می توانند مقاله های خود را در سه محورکلی زير به دبيرخانه همايش ارسال کنند.

  • فرش و آموزش عالی*
  • فرش خراسان جنوبی*
  • فرش دستباف ايران ،چالش ها وچشم اندازها

مقالات ارسالی نبايد پيشتر در جايی ارائه شده باشد.

مقالاتی برای داوری پذيرفته خواهند شد که نويسندگان آن يا يکی از نويسندگان آن دانشجو و يا دانش آموخته فرش باشد.

در ارايه مقاله، رعايت موازين پژوهشی (چکيده، مقدمه، متن، نتيجه گيری، پی نوشت‌ها، منابع و ...) ضروری است.

هر مقاله (با درنظر گرفتن تصاوير، جداول و  ...) حداکثر در 15 صفحه آ4 تنظيم شده باشد.  

مقالات لازم است مطابق شيوه نگارش پيوست (فرم شيوه نامه نگارش مقالات) تنظيم و ارائه شوند.

*نکته مهم: مقالاتی که مستقيماً مرتبط با موضوع اول و دوم همايش باشند به صورت جداگانه ارزيابی و در پنل مخصوص به خود ارائه خواهند شد.

پايان نامه: دانش آموختگان فرش که ازپايان نامه خود دفاع کرده‌اند می‌توانند يک نسخه از آن را به دبيرخانه همايش ارسال کنند تا پس از داوری، پايان نامه برتر معرفی شود. گفتنی است برای ارزيابی پايان نامه‌، حداقل نمره پايان نامه مقطع ارشد بايد 18 وحداقل نمره پايان نامه کارشناسی بايد 5/18 باشد ويا يک مقاله علمی پژوهشی ازآن پذيرش شده باشد.گواهی پذيرش هرمقاله يا مجله آن ونيز اگر کارعملی دارد تصويرآن به پيوست ارسال شود. همچنين فرم شماره يک نيز کامل و ارسال شود.

ب- بخش هنری و مهارتی

در بخش هنری همايش هر شرکت کننده می‌تواند در هريک ازقسمت‌ها تنها يک اثر ارائه دهد. محدوديتی در سبک مناطق (روستايی، شهری و عشايری) و ابعاد وجود ندارد. برای ارسال آثار در اين بخش تکميل فرم شماره يک و دو الزامی است. (پس از ارسال آثار حتما پيگيری کنيد تا رسيد وصول آثار برای شما ايميل شود)

طراحی: در اين بخش هر شرکت کننده می‌تواند طرح مدادی را روی کاغذ با اندازه اصلی ارائه نمايد.

رنگ و نقطه دستی: در اين بخش هر شرکت کننده طرح رنگ و نقطه شده را به صورت سنتی و دستی بايد ارائه کند.

رنگ و نقطه کامپيوتری: طرح‌های رنگ و نقطه شده کامپيوتری در اندازه اصلی در کيفيت مناسب پرينت رنگی باشد.

بافت: دست بافته‌های دانشجويی پرز دار و پودی.

رنگرزی: شامل آلبوم رنگرزی طبيعی يا شيميايی که هر کدام به صورت جداگانه ارزيابی خواهد شد.

مرمت: شامل نمونه کارهای مرمت شده به همراه گزارش قبل از انجام کار و بعد از انجام کار (گزارش تصويری)

نکته مهم: دانشجويانی که از يک دانشگاه به صورت گروهی (حداقل10 نفر) بامعرفی وحمايت گروه فرش يا معاونت فرهنگی آن دانشگاه آثار خود را ارسال نمايند امتياز ويژه ای در ارزيابی به خود اختصاص خواهند داد.

ج- بخش ويژه همايش (انتخاب دانشجو ی نمونه فرش)

هريک از علاقمندان که دانشجوی فرش هستند و يا در مقطعی دانشجو فرش بوده‌اند و اکنون دانشجو رشته ديگری هستند سوابق خود را مطابق فرم شماره 3 و 4 تکميل و به همراه مستندات به دبيرخانه همايش ارسال کنند.

تقدير از برگزيدگان

در هريک از رشته ها بسته به تعداد آثار رسيده به دبيرخانه، تعدادی از آن‌ها به عنوان آثار قابل تقدير از سوی هيأت داوران معرفی خواهند شد.

از ميان مقالات و آثار قابل تقدير، يک اثر به عنوان اثر برگزيده در هر رشته انتخاب خواهد شد.

به تمامی آثار قابل تقدير، لوح سپاس تعلق خواهد گرفت.

آثار برگزيده افزون بر لوح سپاس از جوايز نقدی بهره مند خواهند شد.

در بخش مهارتی از آثار منتخب رسيده نمايشگاهی در محل همايش برپا خواهد شد.

آثار برگزيده در ويژه نامه همايش منتشر خواهند شد.

زمان و مکان همايش

محل برگزاری همايش: خراسان جنوبی، بيرجند، دانشگاه بيرجند

زمان برگزاری: شانزدهم و هفدهم مهرماه 1394

آخرين مهلت ارسال آثار و مقالات: 31 مرداد 1394

آخرين مهلت ثبت نام: 31 شهريور 1394

روش ثبت نام

علاقمندان به شرکت در همايش می توانند تقاضای خود را مطابق با فرم شماره يک به مدير گروه فرش دانشگاه محل تحصيل و يا دفتر انجمن تحويل نمايند. همچنين می‌توانند فرم ثبت نام را کامل و به ايميل دبيرخانه همايش ارسال فرمايند.

هزينه ثبت نام

هزينه ثبت نام برای هر شرکت کننده 30 هزار تومان می باشد. که لازم است مبلغ حق ثبت نام را به صورت اينترنتی از طريق سايت انجمن علمی فرش ايران پرداخت کنيد. همچنين می‌توانيد هزينه ثبت نام را به شماره حساب 2101103464بانک ملت شعبه قرنی کد 63214به نام انجمن علمی فرش ايران واريز فرمائيد.   

تبصره: اعضای انجمن از 50% تخفيف در ثبت نام برخوردار هستند. برای اين منظور ضروری است به پيوست فرم شماره يک تصوير کارت عضويت در انجمن که تا پايان سال 1394 اعتبار داشته باشد ارسال شود.

توضيح: پس از همايش مبلغ ثبت نام نويسندگان اول مقالات و پديد آورنده اول آثار برگزيده عودت داده ميشود.

اطلاعات تماس

نشانی دبيرخانه: تهران – خيابان کريم خان زند – ابتدای خيابان آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه دوم- اتاق ۲۱۸- انجمن علمی فرش ايران

تلفن: 02181032229

فکس: 02181032200

ايميل: info@icsa.ir

سايت: www.icsa.ir


فراخوان همايش

فرم شماره يک

فرم شماره دو

فرم شماره سه و چهار

شيوه نامه نگارش مقالات همايش

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش- افراد غير عضو انجمن

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش - ويژه اعضای انجمن

پوستر همايش در اندازه بزرگ


توضيح درمورد پوستر همايش: با توجه به پيگيری برخی نهادهای مرتبط برای حمايت از همايش؛ پوستر نهايی پس از تکميل و تجميع لوگو حاميان قطعی و نهايی به زودی منتشر خواهد شد. برای دريافت پوستر نهايی به همين صفحه مراجعه کنيد. همچنين در صورتی که مايل به حمايت از همايش هستيد لطفا با دبيرخانه تماس بگيريد.

منبع :