در حاشیه

چگونه نظارت کنم تا فرش خوبی بافته شود ؟(8)

ناظر فنی فرش باید همواره به فکر عواملی باشد که بتواند بازدارنده ایجاد عیب در فرش باشد درواقع هر عیبی که در فرش ایجاد می گردد علاوه بر اینکه به فرض رفع عیب دیگر آن فرش خصوصیات کامل یک فرش سالم را نخواهد داشت

هزینه قابل توجهی باید بابت مرمت و رفوی آن پرداخت شود لذا ناظر فنی فرش هم باید پیشگیری را مقدم بر درمان بداند و متناسب با توان و مهارت بافنده اقدامات لازم را انجام دهد.
بالازدگی و پایین زدگی ،شانه دارشدن ، سره دار شدن از جمله مهمترین معایبی است که چون بتدریج شکل می گیرد بافنده اصلا متوجه شکل گیری عیب نشده و زمانی متوجه می شود که دیرشده است .
برای نگه داشتن فرش در حالت مستطیل ناطر باید اشراف بر عواملی که باعث می گردد فرش از این حالت خارج می گردد داشته باشد و این عوامل را بهر صورت ممکن مهار نماید اغلب سر کجی بدلیل نداشتن مهارت کافی یا عدم دقت بافنده در پودکوبی بوجود می آید ،معمولا بافنده به هنگام کشیدن ارقاچ بدلیل اینکه پس از کشیدن پود در کنار کار مجددا دست خود را به سمت داخل کار نمی کشد تا نخ های چله جابجا نشوند این عیب ایجاد می گردد و اندک اندک بخش عمده ای از نخ ها چله داخل کشیده شده و نهایتا فرش سره دار می گردند حال برای جلوگیری از این کار په باید کرد ؟
راه های مختلفی وجود دارد که مهمترین آن به شرح زیر است.
1- عبور دادن پودها از دو میله طرفین دارقالی و یا حداقل راست رو و چپ رو
2- استفاده از پنجه
3- استفاده از شانه
شما بعنوان ناظر از کدام روش برای جلوگیری از سره دار شدن فرش استفاده می کنید؟

عبدالله احراری

منبع :