اخبار فرش

دوره آموزشی قالی بافی در حسینه طالقانی های کرج/ تصاویر

دوره آموزشی بسیجیان قالیباف استان البرز با حضور بانوان بسیجی واجد شرایط و مربیان قالیبافی با حمایت شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزو بسیج کارگری استان البرز در حسینه طالقانی ها با موفقیت برگزار شد و پایان یافت.

DSCF8017 DSCF8019 DSCF8021 DSCF8027 DSCF8032 DSCF8033 DSCF8036 DSCF8039 DSCF8041 DSCF8042 DSCF8047 DSCF8048 DSCF8049 DSCF8056 DSCF8063 DSCF8065 DSCF8068

تیتریک

منبع :