نمایشگاه ها و همایش ها

نهمین نمایشگاه فرش مشهد فردا فعالیت خود را شروع می کند

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه مشهد نهمین نمایشگاه فرش مشهد فردا 6 خرداد ماه ساعت 17 افتتاح می گردد این نمایشگاه بمدت 5 روز فعال است.

شرکت کنندگان این نمایشگاه در قالب 50 غرفه تولیدات خود را عرضه خواهند کرد.

منبع :