اخبار فرش

تار و پود قالی ایوان طلای نجف اشرف در سر انگشتان زنان درچه

قالی سر درب ورودی ایوان نجف در شهر شاهد نمونه کشور درچه در حال تکمیل شدن است.

قالی سر درب ورودی حرم مطهر حضرت علی علیه السلام در شهر شاهد نمونه کشور درچه در حال بافته شدن است .

این قالی که به همت زنان هنرمند در شهر درچه در حال تکمیل است در ابعاد ۴ متر و ۱ متر و ۲۰ سانتی متر  و با ابریشم خالص بافته می شود.

1957

1953

بانوان هنرمند قالی باف از نقاط مختلف استان جهت تبرک و زدن گره ای با سر انگستان خودشان با وضو وارد این کارگاه شده و با ذوق و شوق و ذکر ائمه اطهار به کار تکمیل این فرش مشغول هستند.

آقایان  حکیمی و  سلیمانی که از هنرمندان اصفهان افتخار طراحی و خطاطی نقشه این فرش را برعهده داشتند.

این قالی قرار است قبل از عید غدیر تکمیل و به آستان تحویل داده شود تا در روز عید ولایت در سردرب ایوان طلای نجف اشرف نصب و برگ زرینی بر هنرمندی هنرمندان قالی باف اصفهان و شهر شهر شاهد نمونه کشور درچه باشد.

صاحب نیوز

منبع :