نمایشگاه ها و همایش ها

تلاش دانش آموختگان فرش خراسان برای آماده سازی غرفه های نهمین نمایشگاه فرش مشهد

گزارش تصویری

 

منبع :