اخبار فرش

تربيت نيروی انسانی متناسب با بازار کار هدف دانشگاه فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای کشورگفت: هدف عمده این دانشگاه تربیت نیروی انسانی متناسب با بازار کار است.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شفیعی دردیداربا استاندارآذربایجان غربی درارومیه افزود :آمادگی داریم در آذربایجان غربی برای راه‌اندازی و توسعه رشته‌های کاربردی و ایجاد مراکزی مانند مرکز آموزش فرش، آموزشکده کشاورزی اقدام کنیم.
استاندار آذربایجانغربی هم گفت :از توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد برای بازار کار در استان حمایت می کنیم اماتوسعه رشته های فنی و حرفه ای باید متناسب با نیازها و ضرورت های بازار کار باشد و در این زمینه باید برنامه ریزی های اصولی باشد .
اقای سعادت گفت :یکی از اولویت ها برای رفع مسئله بیکاری جوانان توجه بویژه به فارع التحصیلان دانشگاهی است و در این زمینه آمادگی داریم به دانشگاه فنی و حرفه ای برای ارائه آموزشهای مهارتی و علمی کمک کنیم..

واحد مرکزی خبر

منبع :