اخبار فرش

شورای شهر قزوين به تجاری سازی ايده های خلاقانه کمک می كنند

رئیس شورای شهر استان قزوین گفت: شورای شهر و شهرداری استان از ايده های خلاقانه که ظرفیت تجاری سازی شدن را داشته باشند حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس و برخی اعضای شورای اسلامی قزوين ظهر پنجشنبه با حضور در مركز جهاد دانشگاهی استان قزوين و ديدار با رئيس و متخصصان این نهاد در جريان دستاوردهای علمی اين مركز در حوزه ناباروری و بانک سلولهای بنيادی،توليد بازی و اسباب بازی مطابق با معماری اسلامی و ايرانی و نيز پژوهشهای انجام شده در رابطه با احيای فرش قزوين قرار گرفتند.

عباس ظاهری در اين ديدار با تقدير از تلاشهاي انجام شده در اين بخش و ارج نهادن به جايگاه و مقام افراديكه در راستاي اعتلاي ايران و ايراني قدم برمي دارند گفت: تلاش جهاد دانشگاهي استان در راه اندازي مركز درمان ناباروري بسيار ارزشمند بوده و قابل تأمل است.

وی افزود: ايده ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه اسباب بازی بايد تجاری سازی شده و با توجيه اقتصادی به بازار وارد شوند و مشاركت بخش خصوصی برای رساندن اين دستاوردها به توليد انبوه نيز اتفاق مهمی است كه در دستور كار اين مركز قرار گيرد.

ظاهری با بيان اينكه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين از هر ايده و خلاقيتي كه اعتلاي شهر قزوين را رقم زند استقبال و حمايت مي كند، افزود: براي شناساندن بيشتر اين دستاوردها به جامعه، بايد تبليغات گسترده همراه با توجيه اقتصادي صورت بگيرد تا مخاطب با شناخت بيشتري براي استفاده از اين محصولات قدم بردارد.

وی در ادامه اين جلسه، نقش جهاد دانشگاهي را در تحول نظام آموزشي بسيار بالا دانست و تأكيد كرد: چشم انداز و جهت گيري كه در اين مجموعه مشخص و تدوين شده، اگر استمرار پيدا كند نتايج بسيار ارزشمندي در كشور خواهد داشت.

زمينه مشاركت شهرداري با جهاد دانشگاهي فراهم می شود

فاطمه اشدری نايب رئيس كميسيون فرهنگی شورا نيز در اين جلسه به دستاوردهاي به دست آمده و تحقيقات در حال انجام مجموعه جهاد دانشگاهي اشاره كردو گفت: كار بسيار ارزشمندي در طراحي اسباب بازي هاي مناسب كودكان ايراني انجام شده است، چراكه از لحاظ رواني، خلاقي و شناخت از معماري كهن شهر قزوين، اطلاعات خوبي را به كودكان آموزش مي دهد.

وی گسترش برنامه هاي تحقيقاتي جهاد و توليد سرگرمي هايي براي ديگر سنين و حتي بزرگسالان را نيز بسيار مهم دانست و گفت: توجه به اين دستاوردها مي تواند به عنوان سرگرمي هاي مفيد، جاي خود را در جامعه باز نمايد، بازي هايي كه به شيوه درست و جذاب ميراث ارزشمند بر جاي مانده از گذشته را براي ما به تصوير مي كشد.

اشدری بر قرار گرفتن مجموعه جهاد دانشگاهي در كنار سازمان فرهنگي شهرداري قزوين و استفاده از توان و مشاركت مردم براي دست يابي به نتايج مطلوب را بسيار مهم خواندو ادامه داد: با توجه به اينكه جهاد به شكل تخصصي در زمينه توليد اسباب بازي كودكان فعاليت كرده و توانسته مطالعات و تحقيقات خوبي در شناخت نيازهاي كودكان انجام دهد، جاي خرسندي است.

اين عضو شورا در پايان بر استمرار فعاليتهای انجام شده تأكيد كردو افزود: تلاشها مي تواند به سمتي معطوف شود كه دستاوردهاي حاصله زمانيكه به توليد انبوه رسيد، با قيمتي مناسب، در سبد كالاي خانوار ايرانيان جاي خود را باز كندو تمايل مردم به خريد بازي و اسباب بازي هاي غربي و ناهماهنگ با فرهنگ ايراني از بين برود.

نقش جهاد دانشگاهی در درمان ناباروری ارزشمند است

مريم نخستين نايب رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر نيز با اشاره به توانمندي هاي علمي مركز جهاد دانشگاهي استان، يادآورشد: در دوراني كه بازي هاي كامپيوتري جاي خود را در بين كودكان ايراني باز كرده، توليد اسباب بازي هاي شاخص كه مخاطبين خود را ضمن آشنايي با معماري ايراني، خلاق و متفكر تربيت كند، جاي بسي خرسندي دارد.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهايي كه براي احياي فرش قزوين انجام شده، خاطرنشان كرد: فرش قزوين ميراثي است كه فراموش شده و تلاش در جهت احياي دوباره آن كاري ارزشمند به شمار می آيد.

اين عضو شورا مطالعات، پژوهشها و دستاوردهاي مركز درمان ناباروري را نيز بسيار ارزشمند توصيف كردو گفت: فرزند، نعمتي است كه برخي زوجها با دارو و درمان مي توانند بدان دست يابندو بنابراين براي توانمند تر شدن مجموعه جهاد و پاسخ دادن به خواسته بسياري از خانواده ها كه در آرزوي فرزند دار شدن هستند، دستگاههايي همچون شهرداري مي توانند به كمك اين مجموعه بيايند تا خدمات بهتري به شهروندان ارائه شود.

حمايت و همراهی شورای شهرو شهرداری قزوين در به نتيجه رساندن طرح هاي جهاد دانشگاهی سازنده است

در ابتداي جلسه نيز فائزی رئيس جهاد دانشگاهی استان با اشاره به توانمندي مجموعه متخصصان جهاد و نقشي كه تحقيقات و مراكز پژوهشي آنان در توسعه خدمات شهروندي، علمي و درماني شهر قزوين و حتي كشور ايران ايفا خواهند كرد، گفت: بي شك شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين از ظرفيت مناسبي براي حمايت مادي و معنوي از مجموعه جهاد دانشگاهي برخوردار است و اميدواريم زنجيره همدلي و همزباني بين جامعه هدف شكل بگيرد تا به اهداف متعالي برسيم.

وی همچنين توضيحاتی در رابطه با طرح ها و پروژه های در دست اقدام مجموعه خود ارائه داد و رمز به نتيجه رسيدن آنها را با مشاركت نهادها و دستگاههايی همچون شورای شهر و شهرداری قزوين ميسر دانست.

خبرگزاری مهر

 

منبع :