نقوش و طرح های فرش

بررسی و شناخت طرح و نقش گلیم های خراسان(9)

گلیم قوچان


نوع بافت: ساده چاک دار
مواد اولیه: چله پنبه، پرز پشم
نقوش: هندسی، اسطوره ای
رنگ: اخرائی، آبی، نارنجی، مشکی، سفید
ابعاد: 5/1×2

نمونه 9: گلیم قوچان
نوع بافت: ساده چاک دار
مواد اولیه: چله پنبه، پرز پشم
نقوش: هندسی
ابعاد : 1×2
رنگ: زرد، مشکی، قرمز، قهوه ای، نارنجی،کرم، آبی، سفید

نمونه 10: گلیم قوچان
نوع بافت: ساده دورو (حاشیه پیچ بافت)
مواد اولیه: چله پنبه ، پرز پشم
نقوش: هندسی
رنگ: سفید، سرمه ای، زرد، قهوه ای
ابعاد: 1×2

طبقه بندی نقوش
الف: نقوش ستاره ای:

ب: نقوش اژدها:

ج: نقوش حیوانی:

 

د: نقوش گیاهی:

 

 

ز: نقوش انسانی:

و: نقوش هندسی:

 

 

 

 

ه: نقوش تلفیقی:

نویسندگان:
زهرا شوندی
فاطمه مهرداد

منبع :