اخبار فرش

شهرستان انار در جشنواره استان کرمان در برج میلاد شرکت می کند

در خصوص معرفی ظرفیت های صنایع دستی به خصوص فرش شهرستان اختصاص داده شود و یک غرفه در خصوص معرفی شهرستان انار در جشنوراه برج میلاد منظور گردد...


به گزارش انار ما ، طی جلسه ای با حضور فرماندارانار ، سلیمانی دبیر جشنواره فرهنگی استان کرمان و مسئولین شهرستان پیرامون حضور شهرستان انار در جشنواره کرمان (۱۶ الی ۲۳ مردادماه در برج میلاد تهران)تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه فرماندار و مسئولین شهرستان به تشریح ظرفیت های شهرستان پرداختند .همچنین دبیرجشنواره توضیحاتی در خصوص برنامه های جشنواره داد که مقرر گردید تعدادی غرفه در خصوص معرفی ظرفیت های صنایع دستی به خصوص فرش شهرستان اختصاص داده شود و یک غرفه در خصوص معرفی شهرستان انار در جشنوراه برج میلاد منظور گردد.

انار ما

 

منبع :