کلکسیون فرش

گبه دو طرفه شکرلو

ربع اول قرن 19 م ، تمام پشم ، 17 * 227 سانتیمتر ، مجموعه منیژه. تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست ، لخت پود : پشم ، Z2S ، رنگ نشده قهوه ای و رنگ شده قهوه ای سیر ، 4 تا 6 پود

 

گره : پشم Z2S ، متقارن (در هر طرف رج به رج و به تناوب زده شده) ، ارتفاع پرز 3 سانتیمتر

انتهای دوسر : 4 سانتیمتر گلیم بافی با یک ردیف پود متعارف

طرفین : کناره پیچی متخاصم از دو رنگ قرمز و سبز

کیفیت : خیلی نرم ، کلفت ، خیلی لخت

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

منبع :