اخبار فرش

همکاری در صیانت از حقوق مالکیت معنوی فرش دستباف

مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در مرکز ملی فرش ایران به گفت و گو و رایزنی درباره ثبت ملی و بین المللی فرش ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این دیدار حمید کارگر ضمن سپاسگزاری از همراهی های اداره کل مالکیت صنعتی در ثبت ملی و جهانی مناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران که نمونه اخیر آن ثبت بین المللی 10 منطقه فرشبافی کشور بوده است، خواستار تداوم این روند با شتاب بیشتر شد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران همچنین از برنامه پیش روی مرکز متبوع خود برای ادامه روند ثبت ملی و بین المللی فرش گفت.

محمدحسن کیانی نیز با اشاره به سابقه فعالیت های انجام شده در این حوزه و نوع مراوده با سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، از ظرفیت های متعدد حقوقی و بین المللی برای صیانت از فرش دستباف ایران و فعالان این هنر- صنعت سخن گفت.

مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از امکان ثبت برند عمومی فرش دستباف ایران جدا از ثبت مناطق جغرافیایی آن در عرصه بین المللی خبر داد.

در این دیدار مقرر شد بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات حقوقی در عرصه بین المللی برای پاسداری از هنر- صنعت فرش دستباف ایران در دستور کار قرار گیرد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :