اخبار فرش

عدم پذیرش متقاضیان بیمه فرشبافی عمده ترین مشکل فعالان این بخش است

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با توجه به بسته شدن سیستم ثبت، عدم پذیرش متقاضیان بیمه فرشبافی عمده ترین مشکل فعالان این بخش است.


سیدمحسن جعفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت بسته شدن سیستم ثبت نام برای بیمه فرشبافی از سوی متولیان را پایش و بررسی بیمه شدگان قبلی عنوان کرد و افزود:برخی از افراد به رغم جذب در سایر بخش ها همچنان از مزایای بیمه فرشبافی استفاده می کنند.

تا پایان اسفند پارسال 21 هزار نفر تحت پوشش بیمه فرش بافی و صنایع دستی قرار گرفته بودند که با پایش های انجام شده طی امسال به صورت تقریبی بیمه هفت هزار نفر لغو و بیمه شدگان این بخش به 14 هزار نفر کاهش پیدا کرد.

قرارداد بیمه 50 درصد این افراد به دلیل بازرسی های انجام شده و 50 درصد نیز به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه خود لغو شده است.

وی با اشاره به اینکه پارسال تسهیلاتی به فعالان عرصه فرشبافی پرداخت نشد اظهار کرد: به رغم اینکه متقاضیان این تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال به برخی بانک ها معرفی شده بودند بانک ها از پذیرش پرونده این افراد اجتناب کردند و یا درصورت پذیرش پرونده ها به استناد نبود اعتبارات هیچگونه تسهیلاتی به فرشبافان پرداخت نکردند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ابراز کرد امسال با اتخاذ تدابیر لازم از سوی متولیان امر تسهیلات مورد نظر به فرشبافان پرداخت شود.گ

خبرگزاری ایرنا

منبع :