اخبار فرش

دعوت‌نامه نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی سال 1394

به اطلاع اعضا پيوسته انجمن علمی فرش ايران می رسانيم از آنجا که جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/3/9 تشکيل شد و به حد نصاب نرسيد، لذا بدين وسيله با توجه به مفاد اساسنامه انجمن و ضرورت حضور اعضای پيوسته از اعضا محترم دعوت می‌شود که در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی انجمن حاضر شوند.

اين جلسه در روز شنبه تاريخ 94/3/23 از ساعت 14 الی 16 به آدرس ميدان وليعصر-جنب مرکز خريد اهدا- کوچه ارژنگ – ساختمان صنعت، معدن و تجارت طبقه 10 سالن جلسات تشکيل می‌شود. حضور مديران گروه ها وکميته ها نيز مورد تاکيد می باشد.
دستور کار جلسه
 1- انتخاب هيات رئيسه مجمع
 2- ارائه گزارش عملکرد انجمن وگروه ها و واحدهای آن
 3- بررسی و تصويب صورت های مالی انجمن( باارايه خزانه دار وبازرسان محترم)
 4- تشريح برنامه همايش های علمی خراسان جنوبی ونيز دوسالانه دانشجويی ودانش آموختگان
 5- تشريح برنامه جشنواره پژوهشگر برتر فرش


گفتنی است جلسه گذشته با حضور تعدادی از اعضا پيوسته برگزار شد و گزارش عملکرد انجمن برای حاضرين ارائه و برخی پيشنهادات از سوی اعضا مطرح و بررسی شد. پس از اين جلسه نيز اولين جلسه کميته علمی همايش دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف نيز برگزار و اعضای اوليه کميته علمی معرفی و در خصوص بخش های همايش بحث و تبادل نظر انجام شد.


جلسه مجمع عمومی عادی

جلسه مجمع عمومی عادی

جلسه مجمع عمومی عادی

انجمن علمی فرش ایران

منبع :