نمایشگاه ها و همایش ها

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در مشهد

گزارش تصویری

 

 

 

 

منبع :