کلکسیون فرش

گبه دو طرفه شکرلو یا قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، به لطف قاسم سلیمی ، تهران تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، فلفل نمکی (عاجی و قهوه ای) ، راست ، لخت

 

پود : پشم ، Z2S ، رنگ نشده قهوه ای و رنگ شده قرمز ، 3 تا 6 پود

گره : پشم Z2S ، متقارن (در هر طرف یکی در میان و به تناوب زده شده) ، ارتفاع پرز 4 سانتیمتر

انتهای دوسر : 3 سانتیمتر گلیم بافی متعادل از وسط برگشته و به پشت دوخته شده

طرفین : کناره پیچی متخاصم از دو رنگ قرمز و عاجی

کیفیت : نرم ، نسبتا کلفت ، لخت

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

منبع :