اخبار فرش

ایجاد مجتمع ها تولیدی و خدماتی فرش دستباف در گلستان باعث رونق بازار می شود

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: توسعه و ایجاد مجتمع های تولیدی و خدماتی فرش دستباف استان باعث اشتغالزایی و رونق بازارهای داخلی و خارجی می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی کاسب امین؛حسینقلی قوانلو صبح امروز در جمع رابطین فرش شهرستانها و نظارت بر دوره آموزشی، ضمن تشکر از زحمات رابطین فرش شهرستانها گفت: با توجه به وجود بیش از 70 هزاربا فنده فعال و زحمتکش در استان و همچنین ثبت جهانی فرش ترکمن درسازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و پتانسیل های موجود استان و بومی بودن این هنر و صنعت، حمایت از این قشر الزامی می باشد .

وی افزود: باید با تلاش و همکاری کلیه دست اندرکاران و حمایت سایر دستگاههای مرتبط و پرداخت تسهیلات کم بهره به بافندگان نسبت به توسعه و ایجاد مجتمع های تولیدی و خدماتی فرش دستباف در استان و فرهنگ سازی و ترویج مصرف فرش دستباف باعث پیشرفت در تولید فرش دستباف منطقه و اشتغالزایی و همچنین رونق در بازهای داخلی و خارجی گردید.

گفتنی است، اوایل سال 1394، فرش ترکمن ثبت جهانی گردید که افتخاری برای استان گلستان به شمار می آید.

کاسب امین

منبع :