کلکسیون فرش

گبه دو طرفه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 280 سانتیمتر مجموعه جورج بورنه

 

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

 

منبع :