کلکسیون فرش

گبه دو طرفه قشقایی

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 153 * 186 سانتیمتر مجموعه شخصی

 

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

منبع :