اخبار فرش

ظرفیتهای ۵۰ روستای کرمانشاه قابلیت تبدیل به برند را دارند

حدود ۵۰ روستا در کرمانشاه داریم که قابلیت تبدیل به برند را دارند و باید شناسایی و معرفی شوند.

معاون استاندار کرمانشاه با تاکید بر اهمیت برندسازی در فضای کنونی تجارت در جهان گفت: همه ما ناخودآگاه در زندگی درگیر برند هستیم و حاضریم پول بیشتری برای خرید یک برند بپردازیم.

هدایت حاتمی برندها را دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ... دانست که مستلزم زحمات زیادی است و تنها با شعار و تبلیغات ممکن نیست.

وی گفت: باید در کشور و استان کرمانشاه به سمت برند سازی پیش رویم و متاسفانه هم اکنون برندهای خوبی را مانند پسته، فرش و... که در گذشته داشته ایم از دست داده و این برندها به سرنوشت بدی دچار شده اند.

هدايت حاتمی افزود : این برند سازی تنها باید محدود به جمعیت ۷۰ میلیونی کشور نشود و ما باید برندهایی را با قابلیت ارائه به هفت میلیون جمعیت دنیا ایجاد کنیم.

وی به ظرفیت های موجود در کشور و استان اشاره کرد که باید به عنوان یک برند مورد توجه قرار گرفته و روی آنها کار شود.

حاتمی گفت : با توجه به شراط کشور و تحریم های موجود که حتی مانع از ورود دارو و غذا به کشور می شوند راهی جز توجه به مزیت های داخلی و برنامه ریزی دقیق برای ورود به بازارهای جهانی نداریم که نیازمند روش های خاص است.

منبع : جوان آنلاين

منبع :