اخبار فرش

برگزاری دوره آموزشی مهارتهای تجارت خارجی فرش دستباف در قم

اداره آموزش ، پژوهش و فناوری این سازمان دوره آموزشی مهارتهای تجارت خارجی فرش دستباف ویژه تجار و تولید کنندگان فرش دستباف استان قم را در سالن همایشهای سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم برگزار می کند .

این دوره در چهار مقطع زمانی و در روزهای 18 و 25 خرداد ، 29 تیر و 5 مرداد و با تدریس مجرب ترین اساتید این فن اجرا خواهد شد.

قم فردا

منبع :