در حاشیه

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش مشهد هر سال دریغ از پارسال(قسمت هشتم)

امر به معروف یا دعوت به نیک بودن بسیار مهم است اما این کار مهم بسیار دقت و ظرافت و مهارت خاصی می طلبد.


یکی دیگر از چالشهای فراروی برگزارکنندگان نهمین نمایشگاه تخصصی فرش مشهد نحوه برخورد با معضلات و مشکلاتی همانند بدحجابی بود. در این نکته هیچ شکی نیست که همگان ملزم به رعایت قوانین کشور و شرع دین مقدس اسلام بوده و هستند و هرچه جامعه در این مسیر قدم هایی بیشتری بردارد یقینا موجب خوشحالی است اما نحوه برخورد با این پدیده و تشویق به رعایت اصول و مبانی شرع اسلام بسیار مهم است ،امر به معروف باید بصورت یک عزم ملی باشد و منحصر به اماکن خاص نشود ! با برخورد خشن و محروم کردن فرد از خدمات مورد نیاز همراه نشود و خلاصه جوری اجرا نشود که بجای تاثیر گذاری مثبت بر فرد بیشتر در او ایجاد عقده نموده یا شخصیت فرد در جمع تخریب شود چرا که اگر فردی در دل پذیرای بحث ما نشد و کینه به دل گرفت با عقده گشایی غلط جامعه را بیشتر به سمت آنچه اسلام با آن میانه خوبی ندارد می کشانند.
در مورد نهمین نمایشگاه تخصصی فرش مشهد رعایت اصول امر به معروف در برخی موارد انجام نشد، اگر قرار است خانم یا آقایی به دلیل بد حجابی از ورود به سالن های نمایشگاه منع شود چه بهتر که در بدو ورود به نمایشگاه و در هنگامی که فرد اقدام به خرید بلیط ورودی نمایشگاه می نماید اقدام لازم به عمل آید .

تذکر به افراد آن هم بصورت غیر حرفه ای فضا را قدری غبارآلود نموده و اصل و نیت خوب امر به معروف در میان جمع فراموش شده و طرف مقابل نیز با جبهه گیری فرصتی را فراهم می بیند که اصل موضوع را زیر سوال ببرد بنابراین شیوه امر به معروف و در نظر گرفتن جمیع شرایط برای موثر واقع شدن آن و پرهیز از افراط و تفریط لازم و ضروری است بنظرم مدیران شرکت نمایشگاه های مشهد می بایست در این خصوص تامل داشته باشند افراط و تفریط در برخوردها نباید به گونه ای باشد که محیط آن تافته جدا بافته از کل جامعه باشد.برخی غرفه داران بر این اعتقاد بودن که برخی برخوردهای تند بازدیدکنندگان را وادار به ترک نمایشگاه نموده است امیدوارم هم همه دوستداران قالی ایرانی در نمایشگاههای بعدی با احترام بیشتر به قانون در نمایشگاههای تخصصی فرش حاضرشوند و هم دست اندکاران امر به معروف و مسئولین این امر با مهارت بیشتری با این موضوع برخورد نمایند.

عبدالله احراری

منبع :