در حاشیه

اهمیت فرش در دکوراسیون منزل

فرش نقش مهمی در دکوراسیون خانه دارد و شاید آنقدر که مبلمان و پرده ها برایتان اهمیت دارند فرش اهمیت نداشته باشد.

مهمترین نکته در انتخاب فرش اندازه آن است.اندازه فرش باید طوری باشد که وقتی از روی مبل و یا تخت برمی خیزید زیر پای شما را بپوشاند. گاهی فرش ها بسیار کوچک انتخاب می شوند و این اشتباه است. اما در عین حال اگر قسمت های کوچکی از فضا مانند گوشه دیوارها خالی ماند مشکلی نیست، این موضوع به بزرگ تر جلوه داشتن خانه کمک می کند. سعی کنید رنگ فرش با دیگر نقاط منزل همخوانی داشته باشد. با دیدن تصاویر زیر اهمیت فرش در دکوراسیون منزل را درخواهید یافت.

فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون فرش در دکوراسیون

دکور نیوز

منبع :