نمایشگاه ها و همایش ها

بازدید مشاور قالیکده از نمایشگاه فرش عشایری /تصویر

مشاور قالیکده در نمایشگاه فرش عشایری خطاب به آقای محمود قنادزاده:برگزاری اینگونه نمایشگاهها برای شهروندان لذتبخش و برای فعالان فرش انرژی بخش و برای من یک کارگاه آموزشی بود.

 

باتشکر از زحمات خانم زنگنه

منبع :