کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 182 * 239 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :