کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 157 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :