کلکسیون فرش

گبه بویراحمد

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 116 * 192 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :