کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود موی بز ، 134 * 186 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :