در حاشیه

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش مشهد هرسال دریغ از پارسال !!(قسمت دهم و پایانی)

توکه قرآن به این نمط خوانی    ببری آبروی مسلمانی


برای ورود به نمایشگاه و موفقیت در نمایشگاه باید برنامه داشت طبیعی است که وقتی غرفه دار نمایشگاه را جدی نمی گیرد و در موارد مختلف اعم از غرفه آرایی ، مقدار کمی و کیفی کالا و رعایت استانداردهای لازم را نمی کند و حتی فرش پرداخت نشده و پر از گرد و خاک را در غرفه می گذارد نه ننها نخواهد توانست فروش خوبی داشته باشد که با رویت این فرشها توسط بازدیدکنندگان ذهنیت بدی از خود برای همیشه بیادگار خواهد گذاشت.
اگر شرکتهای نمایشگاهی تلاشها و اقدامات لازم را به عمل آورند ولی نمایشگاه تهی از تولیدات خوب و مرغوب باشد یا در مورد نمایشگاه نهم مشهد تلفیقی از فرش های مطلوب و بنجول باشد طبعا مشتری فرار را برقرار ترجیح خواهد داد .
نمایشگاه های استانی فرش باید تجلی سبک های فرش بافی داخل استان باشد اما متاسفانه اکثر نمایشگاه های تخصصی فرش در استانها بازدیدکننده تنها شاهد انواع تابلوفرش و فرش یک استان خاص است .
اگر اتحادیه های صنفی که درواقع بازوی شرکت های نمایشگاهی هستند در معرفی افراد به این شرکت ها دقت بیشتری نمایند و صرفا تولیدکنندگانی را معرفی نمایند که اولا دارای تولیدات اصیل و بومی بوده و ثانیا فرش و تابلو فرش از استانداردهای لازم برخوردار باشد حداقل مزیت آن این خواهد بود که دوستان حراست نمایشگاه کمتر به زحمت افتاده و تذکر بدهند که آقا این قسمت تابلو فرش را بپوشانید و...
خلاصه حکایت برخی تولیدکنندگان ما و فرش دستباف بلاتشبیه داستان همان قاری قرآن را بیاد می آورد که سعدی (ره) درباره اش مینویسد
توکه قرآن به این نمط خوانی    ببری آبروی مسلمانی

عبدالله احراری

منبع :