کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 168 * 208 سانتیمتر ، مجموعه فاسبند سویس منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :