کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 104 * 183 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :