نقوش و طرح های فرش

قالیچه های شیری

با توجه به اهميت شير به عنوان مظهر قدرت و حضور آن در ادبيات كهن ايرانی و با توجه به اينكه در گذشته، اين جانور در بخش‌هايی از فارس سكونت داشته است، عجيب نيست اگر بخشی از دستبافته‌های هنرمندان قاليباف به اين موضوع اختصاص يافته باشد.


در گذشته،گبه‌هاي شيري معمولا روي قاليچه‌هاي ديگر، در وسط چادر قرار مي‌گرفت كه نشاني از دليري و غرور صاحب چادر بود. بافت گبه‌هاي شيري، جنبه تجارتي نداشته و معمولا موضوعي شخصي و سفارشي بوده است. بافت گبه‌هاي شيري، با انقراض نسل شيرها، به تدريج در حال منسوخ شدن است. ويژگي‌هاي الياف شناسي در قاليچه‌هاي شيري فارس، از تار (چله)، پود و خامه پشمي استفاده مي‌كنند كه تعداد پودهاي آنها بين 2 تا 8 رديف است.
ويژگي‌هاي رنگرزي رنگ‌آميزي گبه‌هاي شيري از رنگ‌هاي طبيعي و گياهي است كه با استفاده از گياهان محلی انجام شده است.
ويژگي‌هاي طرح و نقشه نقش شير، موضوع اصلي گبه‌های شيري است. پر كردن زمينه به وسيله ديگر حيوانات و گياهان، تجسمی است از جنگل و بيشه كه در مقايسه با عظمت و جلال شير بسيار جالب است. در برخي گبه‌ها، تكرار شيرها همچون تكرار بته‌هايي است كه عدم تقارن را تعديل كرده است.
ويژگی های بافت بافت گبه‌های شيری مانند ساير گبه‌هاست. با پرزهايي بلند و چند سانتي‌متر گليم‌بافی و شيرازه متوازی. اين قاليچه‌ها، اكثرا نرم و تا اندازه‌اي كلفت هستند. شيوه گره‌زني، در برخی قاليچه‌ها متقارن و در برخی ديگر نامتقارن است.

 

اتحادیه فرش ایران در ژاپن

منبع :