کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 102 * 191 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :