در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(1)

قالی ایران درختی است کهنسال که ریشه در فرهنگ ایران زمین داشته و سر شاخه های آن آنقدر متنوع و گسترده است که که رسته های شغلی متنوعی در طول تاریخ به آن مشغول بوده و علاوه بر تامیین اقتصادی منشا بسیاری از خدمات دیگر بوده است.


قالی ایران کالایی است فاخر و به دیگر سخن شاه بیت صنایع دستی ایران است. جهانیان همواره ایران را به نام قالی و قالی را با نام ایران شناخته اند و خلاصه کلام اینکه« قالی ایران پرچم دوم ایرانیان است» لذا بر همه ایرانیان است که حرمت و احترام آن را پاس دارند ، چوب حراج بر آن نزنند و با سیاستهای مخرب و روشهای اشتباه تولید و تجارت مقام آن را در حد یک کفپوش خیلی ساده پایین نیاورند.
قالی ایران را هیچگاه و هیچوقت نباید با آنچه در سایر کشورها همانند افغانستان و پاکستان و چین و... بافته می شود مقایسه نمود.فرش ایرانی باید به گونه ای تولید و عرضه گردد که در شان آن باشد . بوستان قالی ایران با اکتفا به پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی که دارد می تواند محصولاتی متمایز از دیگران ارائه و عرضه نماید و مخاطبان و مشتریان خاص خود را داشته باشد این بوستان با اتکا به پشم مرغوب گوسفند ایرانی ، رنگ طبیعی ، تنوع طرح ها و نقوش ، سبکهای مختلف بافت ظرفیت آن دارد که کالایی تولید نماید که قیمت محصول عرضه شده را تولید کننده تعیین نماید و مشتریان خاص میل و سمت گیری به این کالا داشته باشند .
«بوستان قالی ایران چندین دهه است که گرفتار علف های هرز شده است این علف های هرز در اعماق این بوستان ریشه دوانیده بطوریکه شوربختانه این علف های هرز تلاش دارند خود را نماینده واقعی قالی ایران بدانند.»
ادامه دارد...

عبدالله احراری

 

منبع :