کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 107 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :