اخبار فرش

سقوط فرش از عرش

استفاده از مواد اوليه نامرغوب به برند فرش استان لطمه می زند. فرش خراسان جنوبی، اين کالای کيفی و کاربردی از گذشته های دور با فرهنگ مردم کشور درآميخته و در طول تاريخ به تکامل رسيده است هرچند اين پيشينه قوی در طول قرن هاي متمادی مايه اعتبار و شهرت فرش دستباف خراسان جنوبی شده است اما در سال هاي گذشته عده اي سودجو خواسته يا ناخواسته گام های ناميمونی در جهت مخدوش شدن اين اعتبار برداشته اند.

در واقع آنچه در سال هاي اخير با عنوان توليد فرش هاي بي کيفيت بدون هياهو و جنجال در لايه هاي زيرين توليد فرش دستباف استان در حال جريان است؛ هرچند آرام و نامحسوس انجام مي شود اما به مرور زمان اثرات مخرب خود را بر رونق فرش استان برجا خواهد گذاشت چنانچه رئيس هيئت مديره اتحاديه فرش استان در گفت و گو با «خراسان جنوبي»، تاثير نامرغوب بودن مواد اوليه بر کيفيت و رونق فرش استان را همچنان هشدار مي دهد و مي گويد: در استان بيش از 50 هزار بافنده تمام وقت، پاره وقت و فصلي وجود دارد که به علت گراني و پايين بودن توان مالي براي خريد مواد اوليه، بافنده ها از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي کنند و اين امر به برند فرش استان که يکي از مشهورترين برندهاي مطرح دنياست لطمه مي زند.

«محمد حسن کاميابي مسک» مي افزايد: در واقع استفاده از مواد اوليه و رنگ نامرغوب در سال هاي گذشته باعث کاهش عمر فرش هاي دستباف از 60 تا 70 سال به کمتر از 20 سال رسيده که اين خود در دراز مدت به برند فرش استان لطمه مي زند.

وي با اشاره به صادرات کمتر از 75 درصدي فرش استان به کشورهاي خارجي تصريح مي کند: پارسال 160 هزار متر مربع فرش در استان توليد شده که از اين مقدار120 هزار متر مربع به کشورهاي آلمان، امارات، ايتاليا و... صادر شد.

وي با بيان اين که صادرات فرش استان در اين چند سال افت زيادي داشته است، مي گويد: قبل از تحريم از 200 هزار متر مربع فرش توليدي 190هزار متر مربع يعني حدود 95 درصد به ديگر کشورها صادر مي شد که در حال حاضر سال به سال به علت اعمال تحريم ها و پايين آمدن تقاضا در بازار جهاني و... ميزان صادرات فرش کمتر شده است.

به گفته وي، در سال هاي گذشته در بازار جهاني حجم کل تجارت 2 ميليارد دلار هدف گذاري شده بود که به علت ورود کف پوش هاي جديد، پارکت، فرش ماشيني و... به يک ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده است.

«کاميابي مسک» مصرف داخلي فرش دستباف در استان را ناچيز عنوان مي کند و مي گويد: به طور عمده فرش استان به ديگر کشورها صادر مي شود. وي با بيان اين که فرش استان از متري 200 هزار تومان تا 3 ميليون تومان بر اساس رج، شماره اندازه و نوع مواد اوليه فرش متفاوت است، تصريح مي کند: نوع مواد اوليه، عيوب ساخت، اندازه و نقشه مناسب بازار هدف و... ميزان رونق و مرغوبيت فرش دستباف را رقم مي زند.

رحیم زاده

روزنامه خراسان جنوبی

منبع :