کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 86 * 130 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :