کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

تاریخدار 1332 هجری ، تمام پشم ، 158 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :